Leden 2013

Dopravní Nehody Čr dopravninehody-info.cz

7. ledna 2013 v 15:25
Doklad o ekologické likvidaci autovraku je vystaven fyzické nebo právnické osobě zapsané v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. V zastoupení může jednat i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla. Za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ni jednat. Vymáhání adekvátního odškodnění svépomocí trvá cca 3-6 měsíců, kdežto EvCO to zvládá v průměru za 2 měsíce. A jen tak pro zajímavost, rekord máme 7 dní. Vše se odvíjí od složitosti jednotlivých pojistných událostí. I když většinu případů řešíme mimosoudně, může se stát, že dojde k soudnímu řízení. V tomto případě jsou veškeré výdaje na soud hrazeny společností EvCO i kdyby soud dopadl negativně.

Zdroj na téma dopravní nehoda, dopravní nehody DopravniNehody-Info http://www.dopravninehody-info.cz/tag/priciny